MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Te ponad 10 strategii pomogą zwiększyć zwrot podatku! Dzięki nim masz więcej pieniędzy

redpp
W głównej części artykułu przedstawiliśmy najważniejsze ulgi podatkowe. Tu jednak przedstawiamy jeszcze kilka, które można z powodzeniem wykorzystać >>>
W głównej części artykułu przedstawiliśmy najważniejsze ulgi podatkowe. Tu jednak przedstawiamy jeszcze kilka, które można z powodzeniem wykorzystać >>>Pixabay
Rozliczenie podatku PIT to bardzo ważny okres dla wielu spośród nas. Dzięki wielu ułatwieniom proces ten jest prostszy - w szczególności za sprawą programu internetowego "Twój e-PIT". Zanim jednak zdecydujemy się na ostateczne wysłanie rozliczenia podatkowego, warto sprawdzić, czy skorzystaliśmy ze wszystkich ulg, jakie nam przysługują. To właśnie ulgi podatkowe umożliwiają uzyskanie zwrotu na poziomie. Z jakich nowych ulg podatkowych możesz skorzystać w tym roku? Na jakie preferencje podatkowe możesz liczyć?

Spis treści

Kwota wolna od podatku dochodowego 2024 - co oznacza? Ile wynosi? Jaka jest kwota odliczenia?

W poszczególnych latach podatkowych obowiązują często te same ulgi podatkowe, niemniej jednak czasem może pojawić się nowość PIT, co wprowadzał m.in. pamiętny polski ład. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim dokładnych zasad przyznawania poszczególnych ulg, a także tego, kiedy dokładnie obowiązuje możliwość odliczenia konkretnej ulgi odliczenia od podatku.

Warto zacząć od kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych. Stawka przy rozliczeniu za 2023 rok wynosi 30 tys. złotych./ To właśnie ta kwota zarobiona przez podatnika PIT jest wolna od podatku. To oznacza, że osoby, które zarobią mniej, mają mieć zwrot od zaliczki na podatek, ale nie od pobranych składek zdrowotnych.

Te ponad 10 strategii pomogą zwiększyć zwrot podatku! Dzięki nim masz więcej pieniędzy
Pixabay

W zakresie ulg podatkowych obowiązują trzy stawki podatkowe dla osób fizycznych. Są one zależne od wysokości dochodu:

 • Zarobek do 30 tysięcy zł oznacza pełne zwolnienie z podatku PIT.
 • Dochód od 30 do 120 tys złotych - podatek dochodowy wynosi 12% od nadwyżki ponad wspomniane 30 tys. złotych - stawka ta obowiązuje do osiągnięcia drugiego progu podatkowego.
 • Zarobek powyżej 120 tys. złotych - podatek dochodowy wynosi 10 800 złotych, a od nadwyżki ponad 120 000 zł wynosi on już 32%.

Do podstawy opodatkowania zawsze wlicza się kwotę powyżej wskazanego limitu - inaczej mówiąc, dochód osób niezależnie od łącznego zarobku nie będzie opodatkowany w wysokości 30 tys. złotych.

Lista ulg podatkowych - jaki rodzaj ulgi można wykorzystać?

Nie bez powodu warto przyjrzeć się temu, jakie ulgi podatkowe przysługują Polakom. Jest to temat ważny w szczególności w okresie aktywnego rozliczania się z fiskusem. Przygotowana przez nas poniżej lista ulg podatkowych ma na celu ułatwienie rozeznania w tym, jakie zastosowanie ulgi podatkowej jest dostępne w przypadku konkretnych osób. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że dobrze wykorzystane ulgi podatkowe pozwalają na realne zaoszczędzenie pieniędzy. Warto pamiętać o tym, że tylko w nielicznych przypadków od opodatkowania można liczyć na możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Te ponad 10 strategii pomogą zwiększyć zwrot podatku! Dzięki nim masz więcej pieniędzy
Pixabay

1. Ulga dla emerytów - czym jest ulga dla seniorów?

Coraz częściej seniorzy, którzy mają prawo do pobierania rent i emerytur, rezygnują z tego, aby dalej kontynuować pracę zarobkową. Zasłużeni na rynku pracy mogą korzystać ze specjalnej, szczególnie wysokiej kwoty zwolnionej od podatku. Ulga dla pracujących emerytów wynosi maksymalnie 115 528 zł. Istotne jest to, że uwzględnione jest tu odliczenie składek do ZUS oraz jednoczesne niepobieranie rent, emerytur lub też świadczeń pokrewnych. Zwolnienie dla pracujących seniorów będzie zyskiwać na znaczeniu, gdyż obecnie polityka społeczna i gospodarcza coraz wyraźniej dostrzega problem starzejącego się społeczeństwa. Podstawą zdaje się być więc to, aby ulgi podatkowe pracownika zachęcały go do pozostania w pracy nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego.

2. Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Jest to szczególna forma rozliczenia, która pozwala na odliczenie kosztów poniesionych w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych. Ulga termomodernizacyjna może dotyczyć m.in.:

 • Zakupu pomp ciepła,
 • Zakupu materiałów budowlanych służących do docieplenia przegród budowlanych;
 • Montażu ogniw fotowoltaicznych;
 • Wymiany okien i drzwi;
 • Wymiany pieca.

Pre

Te ponad 10 strategii pomogą zwiększyć zwrot podatku! Dzięki nim masz więcej pieniędzy
Pixabay

ferencyjne reguły mają jednak swoje limity. Maksymalna kwota odliczenia podatku 2023 wynosi 53 tysiące złotych. Jednak jest z małżonkiem taniej, gdyż wtedy kwota ta się podwaja. W ramach ulgi dowód poniesienia wydatku może łącznie opiewać na kwotę 106 tys. złotych. Warto wcześniej upewnić się, czy spełniamy warunki korzystania z tej właśnie ulgi i czy przez nas poniesione wydatki związane były z faktyczną termomodernizacją. Jeśli jest to możliwe odliczenie obowiązuje w wysokości poniesionych wydatków. Co się dzieje w przypadku przekroczenia limitu odliczeń podatkowych na ten cel? Jeśli przekroczą one wskazane limity np. 53 tys. złotych, tylko do tej kwoty będzie obowiązywała ulga. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że jeśli wysokość poniesionych wydatków tytułem prac termomodernizacyjnych wyniesie np. 20 tys. złotych, tylko taka kwota będzie objęta odliczeniem od podatku tzw. dochodowego.

3. Ulga prorodzinna - kto może skorzystać?

Jest to szczególnie korzystna ulga dla rodziców, która cieszy się bardzo dużą popularnością. W zasadzie zdaje się ona odpowiadać na to, że dzięki ulgom podatkowym ma być łatwiej rodzinom np. w szczególnej sytuacji. Czymś takim jest właśnie ulga na dziecko, która w zeznaniu podatkowym zdecydowanie ująć. Tzw. ulga prorodzinna jest jednak pomyślana w taki sposób, aby skalowała się wraz ze wzrostem liczby dzieci. W myśl ustawy PIT pomniejsza ona kwotę PIT do zapłaty w zależności od tego, ile dzieci mamy w rodzinie.

 • Pierwsze dziecko - tu możemy liczyć na 1112,04 zł ulgi.
 • Drugie dziecko - podobnie jak przy dziecku pierwszym, tu również możemy liczyć na odliczenie w wysokości 1112,04 zł.
 • Trzecie dziecko - na nie otrzymamy 2000,04 zł ulgi.
 • Czwarte i każde kolejne dziecko - kwota wynosi przy czwartym i każdym kolejnym dziecku aż 2700 zł.

W praktyce oznacza to, że rodzina z piątką dzieci może liczyć na to, że rodzice jako podatnicy podatku dochodowego zapłacą o 9624,12 zł niższy podatek.

Te ponad 10 strategii pomogą zwiększyć zwrot podatku! Dzięki nim masz więcej pieniędzy
Pixabay

Twój podatek do zapłacenia jest niższy niż kwota ulgi na dzieci, z której możesz skorzystać? Możesz uzyskać tzw. dodatkowy zwrot w ramach opłaconych składek zdrowotnych oraz społecznych. Jest to rzadki moment, kiedy istnieje możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Z tego skorzysta rodzic, którego dochód roczny nie przekroczy kwoty tzw. wolnej od podatku.

Ulgę podwójną mogą wykorzystać rodzice samotni.

4. Ulga 4+ w PIT

Dodatkowe ulgi podatkowe przysługują, jeśli mamy sytuację rodziny wielodzietnej, która wychowuje co najmniej czwórkę dzieci. Tzw. zwolnienie 4 + to ulga dla rodziców i rodzin, która realnie pozwala na zwiększenie kwoty zwolnionej od podatku do maksymalnie 85 528 zł na każdego rodziców bądź też na każdego z opiekunów prawnych.

Co istotne, z przypadku tego typu preferencji podatkowych ulga może być wykorzystana przez:

Pracowników na etacie;
Przedsiębiorców opodatkowanych wg. skali podatkowej, a także podatkiem liniowym, 5-procentową stawką w ramach ulgi IP Box. Dotyczy to również przedsiębiorców z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

5. Małżonek taniej rozliczy podatek od osób fizycznych?

Lepsze, korzystniejsze zasady dotyczą podatników rozliczających się w ramach związku małżeńskiego. Jest to korzystne dla tych par, które mają znaczne dysproporcje zarobków. W takiej bowiem sytuacji dochodzi do podwojenia limitu odliczeń podatkowych i np. maksymalna kwota odliczenia będzie wyższa, a jednocześnie kwota wolna będzie wynosiła już 60 tys. złotych.

W przypadku podatników rozliczających się jako małżeństwo ustawa PIT przewiduje korzystniejsze sytuacje, gdy np. jedno z nich zarabia poniżej kwoty wolnej.

6. Ile można odliczyć od podatku kosztów uzyskania przychodu?

Możliwe odliczenie kosztów poniesionych w ramach uzyskania przychodu pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Kwoty podatku są pomniejszone np. w związku z opłatami za dojazd do pracy. Do kosztów podatkowych PIT można wliczyć:

w przypadku pracownika miejscowego do 250 zł miesięcznie. Rocznie jest to maksymalnie 3000 zł w przypadku jednej pracy, ale w przypadku kilku umów o pracę 4500 zł.

w przypadku pracownika dojeżdżającego jest to 300 zł miesięcznie. Odliczenie od zapłaconych składek rocznie może wynieść 3600 złotych w przypadku jednej umowy. Przy kilku może to być maksymalnie 5400 zł.

Istotne jest to, że nie można tu wliczyć kosztów podatkowych PIT wynikających z dojazdu do pracy samochodem prywatnym.

7. Zwrot za internet to nie tylko ulga dla młodych!

To szczegółowo omawiamy w osobnym artykule:
Ulga na Internet 2024! To odliczysz od podatku

8. Darowizny kościelne i nie tylko - co jeszcze można odliczyć od dochodu?

Na szczególną uwagę z całą pewnością zasługują darowizny i ulgi wynikające z szeroko rozumianej dobroczynności. W tym można odliczyć od podatku kwoty darowizny na m.in.:

 1. Cele kultu religijnego np. kościół;
 2. cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych;
 3. cele pożytku publicznego;
 4. szkoły i edukację zawodową;
 5. Kulturę i renowację zabytków;
 6. Cele związane z krwiodawstwem - ulga dla krwiodawców polega na przeliczeniu ilości oddanej w danym roku krwi przez konkretny, obowiązujący przelicznik.

Ulga rehabilitacyjna to również ulga dla młodych i nie tylko

Szczególnie istotna jest tzw. ulga rehabilitacyjna. Tu kwestia preferencyjnych reguł dotyczy osób niepełnosprawnych, posiadających:

 • Orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, które jest objęte odrębnymi przepisami, jeśli dana osoba nie ukończyła 16. roku życia lub
 • decyzję przyznającą rentę socjalna, rentę szkoleniową lub też rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Ulga ta przydaje się w szczególności w przypadku rodzin chcących lepiej radzić sobie w utrzymaniu osoby niepełnosprawnej. Podobnie moga z tego korzystać dzieci osób niepełnosprawnych.

9. PIT-0, czyli zwolnienie dla młodych

Ulga dla młodych nazywana jest również zerowym PITem dla młodych. Ulga ta polega na tym, że niektórzy podatnicy podatku dochodowego do 26. roku życia nie będą płacić żadnych podatków. Korzystanie z tej ulgi jest możliwe, jeśli nie przekroczy się kwoty 85 528 zł - powyżej tego dochodu obowiazujący podatek jest podobny, jak w przypadku zwykłych progów podatkowych. Tym samym zasda ta polega na tym, że osoby młode mają niemal trzykrotnie wyższa kwotę wolną od podatku.

10. Ulga sponsoringowa - co to takiego? Czym jest ulga b+r?

W zeznaniu podatkowym istnieje możliwość odliczenia aż 150% wydatków poniesionych na wspierane finansowo:

 • inicjatywy sportowe;
 • Działalność instytucji kultury;
 • szkolnictwa wyższego (praktyki, stypendia).

Jest to więc swoista ulga na badanie rozwój i poprawę instytucji naukowo-badawczych.

Ulga B+R obowiązuje od 2016 roku (jest więc starsza niż Polski Ład). Pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków dotyczących prac badawczo-rozwojowych. Istnieje tu możlliwość odliczenia również kosztów kwalifikowanych np. na skomplkiowaną aparaturę.

Więcej odliczeń podatkowych? To również limitowana ulga abolicyjna - na te pracownik zwolnienia może liczyć.

W gronie dodatkowych odliczeń podatkowych warto umieścić m.in. ulgę na IKZE, a także ulgę podatkową na związki zawodowe. Wspomnieć należy również o uldze abolicyjnej. Na czym polegają te odliczenia od podatku? Te istotne odliczenia od dochodu 2023 mają swoje znaczenie. Szczegółowe informacje znajdziesz w galerii poniżej:

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Te ponad 10 strategii pomogą zwiększyć zwrot podatku! Dzięki nim masz więcej pieniędzy - Nowości Dziennik Toruński

Wróć na torun.naszemiasto.pl Nasze Miasto