Polecamy

Reinhard Uebrick © arch. Nowości
[1/25]

Reinhard Uebrick

"Rzeźnia miejska w Toruniu zbudowana została według systemu niemieckiego w latach 1883/84, należy do najstarszych tego typu zakładów w miastach zachodnich. W tym samym roku uchwałami korporacyj miejskich, a zatwierdzonymi przez ówczesną radę regencyjną, wprowadzono w czyn przymusowy ubój w rzeźni miejskiej. Przebudowana i dobudowana w latach 1912 i 1928 stanowi Rzeźnia Miejska ostatni etap techniki doby naszej". To cytat z "Księgi pamiątkowej cechu rzeźnickiego w Toruniu 1331 - 1931".

Zdjęcie zostało natomiast wykonane po modernizacji z 1912 roku, kiedy to w rzeźni pojawiło się widoczne na fotografii pierwsze w naszym regionie sklepienie z żelbetonu. Wykonał je toruński budowniczy Reinhard Uebrick, przygotowując elementy konstrukcji w swojej cementowni Pod Dębową Górą.

Najnowsze wiadomości

reklama