Kierowco uważaj! Wchodzą nowe przepisy ruchu drogowego [TARYFIKATOR]

Redakcja
(© Wojciech Wilczyński/archiwum
Od piątku na drogach obowiązywał będzie nowy taryfikator. Zmiany, które się w nim pojawią dotyczyć będą zaostrzenia kar za wykroczenia, które bezpośrednio narażają na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Wzrosną kary za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach, przewożenie na motocyklu pasażera bez kasku czy dziecka bez fotelika w samochodzie. Te wykroczenia będą karane najsurowiej. Kierowcy dostaną też punkty za wykroczenia uciążliwe, jak zablokowanie skrzyżowania czy cofanie na drodze ekspresowej.

Zobacz nowy taryfikator:

Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.
0 pkt
Decyduje sąd (do 3 lat pozbawienia wolności)

Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.
0 pkt
300 zł

Kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów.
0 pkt
50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami.

0 pkt
100 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.
0 pkt
100 zł

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.
0 pkt
300 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
0 pkt
250 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
0 pkt
300 zł

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych.
0 pkt
100 zł

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie.
0 pkt
200 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.
0 pkt
200 zł

Używanie "szperacza" podczas jazdy.
0 pkt
100 zł

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym.
0 pkt
300 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.
0 pkt
50-500 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
0 pkt
200 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.
0 pkt
50 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.
0 pkt
100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.
0 pkt
100 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym.
0 pkt
200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.
0 pkt
200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne.
0 pkt
200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.
0 pkt
200 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.
0 pkt
200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego.
0 pkt
200 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic.
0 pkt
50 zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.
0 pkt
300 zł

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.
0 pkt
100 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.
0 pkt
100 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
0 pkt
20-500 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu.
0 pkt
200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem.
0 pkt
20-500 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony.
0 pkt
200 zł

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.
0 pkt
200 zł

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia.
0 pkt
200 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób.
0 pkt
150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
0 pkt
200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.
0 pkt
150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego.
0 pkt
100 zł -300 zł

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.
0 pkt
100-300 zł

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym.
0 pkt
50 zł

Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h.
0 pkt
50 zł

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju.
1 pkt
100 zł

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
1 pkt
50 zł

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych.
1 pkt
Zależnie od znaku do 500 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.
1 pkt za każdą osobę
100 zł za każdą osobę, nie więcej niż 500 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
2 pkt
300 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru, np. nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów.
2 pkt
200 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach.
2 pkt
100 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.
2 pkt
100 zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane.
2 pkt
100 zł

Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie.
2 pkt
200 zł

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony.
2 pkt
100 zł

Wyprzedzanie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
2 pkt
100 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu.
2 pkt
100 zł

Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych przednich.
2 pkt
100 zł

Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych tylnych.
2 pkt
100 zł

Niezatrzymanie się przed znakiem STOP.
2 pkt
100 zł

Niestosowanie się do znaku od B-13 do B-19 "zakaz wjazdu"
2 pkt
150 zł

Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h.
2 pkt
100-200 zł

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym.
2 pkt
50-200 zł

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej".
2 pkt
150 zł

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego.
2 pkt
100 zł

Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym.
2 pkt
100 zł

Niestosowanie się do znaku od B-3 do B-7 "zakaz wjazdu".
3 pkt
150 zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
3 pkt
200 zł

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia.
3 pkt
100 zł

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.
3 pkt
50 zł

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.
3 pkt
400 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.
3 pkt
350 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
3 pkt
300 zł

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.
3 pkt
200 zł

Niestosowanie się do znaku B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka".
4 pkt
100 zł

Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h.
4 pkt
200-300 zł

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: od zmierzchu do świtu.
4 pkt
200 zł

Wyprzedzanie w tunelu, niezależnie od pory doby.
4 pkt
200 zł

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (brak kasku, pasów).
4 pkt
100 zł

Niestosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu".
5 pkt
250 zł

Niestosowanie się do znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach".
5 pkt
250 zł

Niestosowanie się do znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22.
5 pkt
200 zł

Niestosowanie się do znaku od C-1 do C-12 "nakaz jazdy".
5 pkt
250 zł

Niestosowanie się do znaku F-10, od F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania.
5 pkt
250 zł

Niestosowanie się do znaku od P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa".
5 pkt
250 zł

Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła".
5 pkt
200 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu.
5 pkt
250 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze.
5 pkt
250 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu.
5 pkt
250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania.
5 pkt
20-500 zł

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.
5 pkt
250 zł

Naruszenie zakazu zawracania.
5 pkt
250 zł

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania.
5 pkt
250 zł

Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
5 pkt
300 zł

Wyprzedzanie na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.
5 pkt
300 zł

Wyprzedzanie na skrzyżowaniach.
5 pkt
300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi.
5 pkt
300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
5 pkt
300 zł

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania".
5 pkt
300 zł

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.
5 pkt
300 zł

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
5 pkt
200 zł

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu.
5 pkt
20-500 zł

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.
5 pkt
500 zł

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h.
6 pkt
300-400 zł

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (bez fotelika).
6 pkt
150 zł

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa.
6 pkt
do 500 zł

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6 pkt
do 500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
6 pkt
20-500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.
6 pkt
300-500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.
6 pkt
300-500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
6 pkt
300-500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej.
6 pkt
350 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
6 pkt
300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym.
6 pkt
300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom.
6 pkt
300 zł

Nowe mandaty od straży miejskiej

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie