Dzień Edukacji Narodowej 2019 w Kujawsko-Pomorskiem. Lista nagrodzonych przez Marszałka [zdjęcia]

Online
Mikołaj Kuras/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Znamy laureatów dorocznych marszałkowskich nagród na Dzień Edukacji Narodowej.

W uznaniu zawodowych dokonań tytuł Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji oraz okolicznościową statuetkę przyznano Wioletcie Graczyk, nauczycielce matematyki z Inowrocławia, wyróżniając też siedemnaścioro innych pedagogów. W poniedziałek (14 października) w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród.

- Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcający do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam też, by wybitni nauczyciele zostali odpowiednio uhonorowani – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji kandydatury zgłaszały organy prowadzące szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskazała osiemnaście najlepszych z nich. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia. Cała osiemnastka otrzyma także nagrody finansowe: „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” – 10 000 zł, a wyróżnieni – 5 000 zł.

Zarząd województwa nagrodził też dwadzieścioro siedmioro nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych placówkach oświatowych. Z wnioskiem o Nagrodę Zarządu mogli występować marszałek województwa, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej oraz związki zawodowe. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 470 zł.

Konkurs „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2019 roku - nagroda
Wioletta Graczyk I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Inowrocławiu, Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 2019;

Wyróżnienia
Krystyna Aleksandrowicz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu;
Alina Arciszewska-Binnebesel Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu;
Dariusz Chrobak Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Czernikowie;
Katarzyna Anna Fiałkowska I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Jolanta Gapińska Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie;
Ewa Giza Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku;
Maria Jadczak V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu;
Agnieszka Koepke Zespół Szkół w Dobrzejewicach;
Michał Konrad Litwa Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku;
Iwona Pawlak Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku;
Wiesława Pilewska Pałac Młodzieży w Bydgoszczy;
Stanisław Pilewski Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy;
Joanna Rusin Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy;
Ewa Skonieczka Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu;
Iwona Skowron Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy;
Maciej Wiśniewski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu;
Maria Łucja Żukowska Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach.

Wykaz osób, którym przyznano nagrody Zarządu Województwa w 2019 roku
Danuta Monika Buhl Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
Alicja Cierżnicka Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,
Ewa Frąszczak Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
Dorota Gołębiewska Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
Izabela Kamasz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
Sylwia Kamieńska Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,
Wiesława Kitajgrodzka Stanisława Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
Ewa Janina Kondrat Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Krzysztof Kuś Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy,
Beata Lisiecka Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
Robert Nowak Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,
Emilia Nowak-Lasek Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku,
Agata Pasternak Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,
Danuta Potręć Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Anna Katarzyna Puścińska Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
Rybacka-Figaj Anna Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
Agata Rybicka Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,
Anna Siemińska Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu,
Beata Sobczak Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku,
Roman Staszałek Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
Hanna Emilia Sułek-Stawicka Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
Dobrosława Szalkowska Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
Małgorzata Szczepanek Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
Maria Sztandarska Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu,
Wiesława Tomasiak-Wyszyńska Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
Anna Wiligalska Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu,
Małgorzata Zapędowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej we Włocławku [zdjęc...

Wojewódzkie oświatowe jednostki organizacyjne
 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,
 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu,
 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy,
 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy,
 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,
 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,
 Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,
 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Czy kary za jazdę po po pijanemu są wystarczające

Trwa głosowanie...

Czy kary za jazdę po po pijanemu są wystarczające

Czy rozpoznasz te gatunki grzybów? Quiz dla grzybiarzy

Nietypowe

Czytaj także

Rozrywka

Czytaj także

Dworzec PKP

Czytaj także

Ogólne

Czytaj także

Sport

Czytaj także

Lipno wypadki

Czytaj także

Aleksandrów

Czytaj także

Strzelina Brześć

Czytaj także

Anwil MP 2019

Czytaj także

Czytaj także

Czytaj także

Wideo. Centrum Kultury Browar B. we Włocławku w 2019 roku świętowało 5 lat istnienia

Wideo

Flesz - wypadki drogowe. Jak udzielić pierwszej pomocy?

Wideo

Materiał oryginalny: Dzień Edukacji Narodowej 2019 w Kujawsko-Pomorskiem. Lista nagrodzonych przez Marszałka [zdjęcia] - Włocławek Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3