Zaglądamy do siedziby toruńskiej straży miejskiej. Zobacz, jak tam jest [ZDJĘCIA] © Grzegorz Olkowski
[1/32]

Zaglądamy do siedziby toruńskiej straży miejskiej. Zobacz, jak tam jest [ZDJĘCIA]

Czytelnicy zobaczą między innymi, jak wygląda pokój komendanta, sala do ćwiczeń, jakim sprzętem dysponuje patrol interwencyjny tej formacji i czego używa eko-patrol.

Przypomnijmy, że Główny nacisk w działaniach straży został położony na prewencyjne przeciwdziałanie wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia (np. parkowanie pojazdów w niedozwolonym miejscu, zanieczyszczanie publicznej przestrzeni przez psie odchody) ale także na szukanie wspólnie z mieszkańcami wspólnych rozwiązań zaistniałego problemu (np. poszukiwanie nowych miejsc parkingowych). Równolegle prowadzone są zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio będzie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodowało negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia).

Zobacz także: Początek weekendu w Number One! Zobacz zdjęcia z czwartkowej imprezy


Strażnicy pełniący służbę kierowani są między innymi do realizacji wspólnych zadań z Policją, Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Leśną. Ich praca skupia się na eliminowaniu zjawisk szczególnie uciążliwych z punktu widzenia mieszkańców naszego grodu tzn. drobnej przestępczości, natarczywego żebrania, nielegalnego handlu, spożywania alkoholu w miejscach publicznych czy wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym.

Dzięki specjalistycznym kursom m.in. z zakresu ratownictwa wodnego, ratownictwa medycznego czy uprawnień sternika motorowodnego funkcjonariusze zapewniają bezpieczeństwo na terenie Bulwaru Filadelfijskiego oraz błoni nadwiślanych zarówno od strony lądu – w ramach patroli rowerowych i na skuterach oraz wody – podczas wspólnych patroli wodnych z Policją oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

W straży miejskiej działa również Grupa Interwencyjna. Dzięki specjalistycznemu wyszkoleniu przygotowana jest do podejmowania interwencji w systemie alarmowym wobec większych grup chuliganów, pseudokibiców, czy nieformalnych grup młodzieżowych, które zakłócają porządek w naszym mieście.

Do zadań Grupy Interwencyjnej należy również wspieranie działań toruńskiej Policji podczas zabezpieczeń imprez masowych.

Natomiast głównym założeniem funkcjonowania Eko-patrolu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na egzekwowanie przepisów związanych z odpadami, ochroną środowiska, ochroną zwierząt, a także działaniami proekologicznymi i edukacyjnymi.

Główne zadania „Ekopatrolu”:

- kontrola miejsc dzikich wysypisk śmieci,
- kontrola miejsc nielegalnego wycinania drzew,
- kontrola w zakresie spalania odpadów,
- reagowanie w sytuacji pojawienia się dzikich zwierząt na terenie miasta,
- egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
- kontrola nieruchomości w zakresie umów na wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
- wraki pojazdów,
- reagowanie w sytuacji naruszenia przepisów Ustawy o odpadach, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- działania edukacyjne oraz prewencyjno – profilaktyczne.